::::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม::::
เทศบัญญัต 59
เทศบาลบัญญัติงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558
 
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม
infographics
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
ลงนามถายพระพร
จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
ททท
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก.พ.
สำนักงานท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
ท่องเที่ยวแม่แจ่ม
ไทยนิวส์
ดูทีวีออนไลน์