::::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม::::
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
“แม่แจ่มเมืองน่าอยู่    มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี    พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วมของชุมชน   บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี”
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม
infographics
facebook
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
ลงนามถายพระพร
จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
ททท
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก.พ.
สำนักงานท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
ท่องเที่ยวแม่แจ่ม
ไทยนิวส์
ดูทีวีออนไลน์