::::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม::::
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ผู้นำชุมขน  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แจ่ม  |  ท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม  |  ประธาน อสม.
 
พิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม 081-9606623
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม
infographics
facebook
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
ลงนามถายพระพร
จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
ททท
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก.พ.
สำนักงานท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
ท่องเที่ยวแม่แจ่ม
ไทยนิวส์
ดูทีวีออนไลน์